Nauczyciele przedszkola

Nauczyciele w oddziałach przedszkolnych:

mgr Anna Pawliszyn

Nauczyciel dyplomowany; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna z surdopedagogiką; aktywny działacz Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Przeworsku; członek chóru „Gloria” przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Przeworsku. Wiele lat pracowała w oddziale przedszkolnym w Mirocinie. Od roku 2009 uczy przedszkolaków w Studzianie. W pracy wychowawczo-dydaktycznej szczególną uwagę zwraca na trudności rozwojowe dzieci. Kształtuje wśród wychowanków zachowania przyjazne zdrowiu i środowisku.

mgr Selwana Szołek

Nauczyciel dyplomowany; specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, edukacja medialna i czytelnicza; trener kinezjologii edukacyjnej dorosłych i dzieci; specjalista terapii pedagogicznej; szkolny koordynator d.s. promocji zdrowia w Zespole Szkół w Studzianie w latach 2000-2012 i aktywny członek zarządu Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia; współpracuje z redakcjami ogólnopolskich czasopism „Życie Szkoły”, „Bliżej Przedszkola”, „Wychowawca”, "Wychowanie w przedszkolu" w których od 4 lat systematycznie publikuje swoje edukacyjne artykuły z zakresu dydaktyki i wychowania, scenariusze zajęć, wiersze i opowiadania; aktywny wolontariusz Stowarzyszenia „Wiosna” i kampanii "Szlachetna Paczka" od 2010 r. Nauczyciel przedszkola z zamiłowania. W swoich działaniach szczególny akcent kładzie na rozwój aktywności twórczej dzieci, osiągnięcie przez nich wszechstronnego rozwoju, radzenie sobie z porażką i przeżywanie sukcesu oraz na bezpieczne i miłe otoczenie fizyczne przedszkolaków.


KATECHETA:
Ks. mgr Jakub Sieniawski

LOGOPEDA:
mgr Urszula Gorzkiewicz - nauczyciel dyplomowany; specjalność - nauczanie zintegrowane i logopedia; uczy w klasach I-III szkoły podstawowej w Z.Sz. w Studzianie - wspiera naszych przedszkolaków ucząc ich bezinteresownie poprawnej wymowy; udziela rodzicom istotnych wskazówek do pracy ze swoimi dziećmi.

PEDAGOG:
mgr Danuta Machowska-Dyrkacz – nauczyciel mianowany; specjalność : wychowanie fizyczne i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalista terapii pedagogicznej; służy pomocą nauczycielom, rodzicom i dzieciom w sprawach wychowawczych, prowadzi obserwacje dzieci, na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przeworsku; serdecznie zaprasza do współpracy chętnych rodziców:

J. ANGIELSKI:
mgr Marta Zardzewiały


Przedszkolowo.pl logo