Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą, profilaktyczną, szkoleniową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Systematycznie w każdym miesiącu prowadzi:

- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci –konsultacje pierwszy piątek
w każdym miesiącu w budynku poradni w godz.: 8 - 12 (zgłoszenia telefoniczne),

- grupę wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Dyżury Interwencyjne:

Codziennie od poniedziałku do piątku w naszej placówce w godzinach od 8:00 do 12:00 prowadzone są przez specjalistów (psychologów lub pedagogów) dyżury w trakcie których można zasięgnąć porady i informacji bez wcześniejszego ustalania terminu wizyty.

Adres poradni: ul. Lwowska 16; 37-200 Przeworsk
Sekretariat poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500
Telefon/fax: (16) 648-82-50

www.poradnia_przeworsk.republika.pl

…………………………………………………………………………………….
Dyżury pedagoga szkolnego w naszej szkole:

wtorek - 12.25-14.35; środa - 10.55-13.35; piątek - 8.00-13.20
Przedszkolowo.pl logo