Ramowy plan dnia

Drodzy Rodzice!
Ze względu na bezpieczeństwo Waszych dzieci, prosimy o przyprowadzanie ich i odbieranie przez osoby dorosłe!!!Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół w Studzianie pracują na II zmiany:

I zmiana - 7.30-12.30
II zmiana - 12.00 - 17.00

Ramowy plan dnia:

7.30 – 7.45 /12.00 – 12.15/ – Schodzenie się dzieci,
7.45 – 8.30 /12.15 – 13.00/ - zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, dowolne rysunki dzieci, praca indywidualna z dzieckiem,
8.30 – 9.00 /13.00 – 13.30/ - Porządkowanie sali, zabawy ruchowe, ćwiczenia logopedyczne, czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do posiłku
9.00 – 9.30 /13.30 – 14.00/ - Śniadanie/podwieczorek
9.30 – 10.30 /14.00 – 15.00/ - Zajęcia edukacyjne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu wychowania w przedszkolu
10.30-12.15 /15.00 – 16.45/ – spacer, zabawy na świeżym powietrzu lub czytanie bajek, zabawy ruchowe, dydaktyczne, praca indywidualna, wyrównawcza, zabawy swobodne
12.15-12.30 /16.45 – 17.00/ – rozchodzenie się dzieci.


Przedszkolowo.pl logo