Rok "Szkoły w ruchu"

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:

uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

Dla realizacji tych działań Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zorganizowało akcję „Ćwiczyć każdy może". Jest ona skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. Placówki będą mogły deklarować przystąpienie do akcji i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu - http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/

NASZE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZYSTĄPIŁY DO AKCJI "Ćwiczyć każdy może"

Sprawozdanie z realizacji działań:

Obszar I
Ruch w szkole/przedszkole
Zajęcia ruchowe z kształtkami rehabilitacyjnymi/scenariusz zajęć
Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem gazet/scenariusz zajęć
Dokumentacja zdjęciowa i scenariusze: http://studzian.przedszkolowo.pl/publikacja/30543/rok-szkoly-w-ruchu-ruch-to-zdrowie

Obszar 4
Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli
30 października 2013 roku nauczycielki oddziałów przedszkolnych brały udział w konferencji metodycznej "Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci - zadania nauczycieli przedszkoli i klas I-III wynikające z realizacji podstawy programowej i wymagań państwa" zorganizowanej przez PCEN w Rzeszowie. Konferencja realizowana była w ramach programu AKADEMIA ZARZĄDZANIA. Głównym celem konferencji było zachęcenie nauczycieli do przystąpienia do kampanii MEN "Rok Szkoły w Ruchu" oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w szkołach związanymi z promocją zdrowych nawyków.
Zaświadczenia nauczycieli: http://studzian.przedszkolowo.pl/publikacja/24647/konferencja-nauczycieli-z-okazji-ogloszenia-roku-szkoly-w-ruchu

Obszar 3
Edukacja zdrowotna
1. Zajęcia o zdrowiu i konkurs „Piramida Zdrowia” / scenariusz zajęć ze spotkania ze szkolnym koordynatorem ds. promocji zdrowia
Dokumentacja zdjęciowa i scenariusz zajęć: http://studzian.przedszkolowo.pl/publikacja/30535/rok-szkoly-w-ruchu-zajecia-o-zdrowym-stylu-zycia-i-konkurs-piramida-zdrowia-
2. Aktywne spacery – „Wyprawa po zdrowie”/ scenariusz zajęć
Dokumentacja zdjęciowa i scenariusz zajęć: http://studzian.przedszkolowo.pl/publikacja/30127/rok-szkoly-w-ruchu-po-co-sa-codzienne-spacery

Obszar 8
Aktywność w gronie rodziny
Aktywny Dzień Babci i Dziadzia
dokumentacja zdjęciowa: http://www.zsstudzian.pl/index.htm
Bal karnawałowy z rodzicami
dokumentacja zdjęciowa: http://studzian.przedszkolowo.pl/publikacja/30679/w-karnawale-same-bale-tance-polamance-rok-szkoly-w-ruchu
Przedszkolowo.pl logo