Szkoła Podstawowa - www.zsstudzian.pl

Misja szkoły:

"Wychować człowieka, który czynem, sercem i całym swoim życiem potrafi wykazać miłość do ojczyzny, uczciwość, dbałość o siebie i solidarność z drugim człowiekiem"

Cele wychowawcze:
- realizowanie zasady: zdrowa rywalizacja
- współpraca z organizacjami lokalnymi i integracja ze środowiskiem lokalnym
- budowanie więzi wewnątrzszkolnej
- wychowanie poprzez wzorce osobowe

Więcej informacji- na oficjalnej stronie szkoły www.zsstudzian.pl
Przedszkolowo.pl logo