Szkoła Promująca Zdrowie

Oddziały przedszkolne należą wraz z całą szkołą do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, zrzeszających około 300 szkół, które realizują już od 2000 roku długofalowy ogólnopolski program promocji zdrowia "Szkoła Promująca Zdrowie". W roku 2008 nasza placówka otrzymała szczególne wyróżnienie – Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie


Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

* dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
* podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia


Cztery główne cechy skutecznej SzPZ:
1. życzliwe i wspierające relacje międzyludzkie: empatia, docenianie/szacunek, szczerość w stosunku do uczniów i nauczycieli; wszyscy kształtują umiejętności skutecznego porozumiewania się; współdziałania, komunikowania się, aktywnego słuchania, budowania poczucia własnej wartości; struktura szkoły (organizacja, etos, system oceniania itd.) wspiera i docenia ludzi (a nie „podłamuje”);

2. uczestnictwo całej społeczności: wspólnota celów, wartości, programów; duch otwartości, współpracy, dzielenia; partnerstwo wszystkich pracowników, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej we wszystkich działaniach (zarządzaniu, planowaniu, nauczaniu i uczeniu się); równość tzn. niewyłącznie nikogo ze względu na warstwę społeczną, poziom zdolności;

3. klarowność (jasność widoczność) przepisów, zasad, oczekiwań, struktury, ról: wszyscy wiedzą „na czym stoją” i mają poczucie bezpieczeństwa; jasna i konsekwentnie wdrażana polityka dotycząca promocji zdrowia, zapobiegania przemocy, dyscypliny, relacji dom – szkoła;

4. autonomia – odpowiedzialność, niezależność, krytyczne myślenie, samoświadomość (przeciwieństwo uległości i posłuszeństwa); koncentracja na uczeniu się a nie nauczaniu; kształtowanie poczucia wiary w siebie; uczniowie uczą się podejmowania decyzji, nauczyciele kontrolują ich wyniki.

/ wg K. Weare na podstawie „Szkoła ...” B. Woynarowska, M. Sokołowska /

Więcej informacji o tym co to jest Szkoła Promująca Zdrowie i jak pracujemy - na stronie szkoły www.zsstudzian.pl

WAŻNE INFORMACJE:
*Obecnie szkolnym koordynatorem d.s. promocji zdrowia w naszej szkole jest pani Małgorzata Liszka-Drapała - nauczyciel przyrody, biologi i chemii, która zaprasza całą społeczność szkolną do współpracy. W tym roku szkolnym głównym priorytetem w sferze edukacji zdrowotnej będzie profilaktyka uzależnień.

* Koordynatorem rejonowym jest p. Teresa Krasnowska - prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, która zaprasza na stronę Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie: http://www.daba04.republika.pl/

*Koordynatorem wojewódzkim jest p. Mariola Kiełboń - starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - w zakładce "promocja zdrowia" można odnaleźć informacje związane z SzPZ na Podkarpaciu na stronie http://www.ko.rzeszow.pl/

*Koordynatorem krajowym jest Katarzyna Stępniak - kierownik Zespółu ds. Promocji Zdrowia w Szkole - wszystko o programie Szkoła Promująca Zdrowie można odnaleźć TUTAJPrzedszkolowo.pl logo